Access Guide

Address

Address: 1-4-17 Jinnan, Shibuya-ku, Tokyo 150-0041
TEL: 03-3463-2431 (representative)

Train Lines:

* JR: Yamanote Line, Saikyo Line, Shonan-Shinjuku Line
* Keio: Inokashira Line
* Tokyu: Toyoko Line, Den-en-toshi Line

* Tokyo Metro (subway): Hanzomon Line, Ginza Line, Fukutoshin Line
 ⇒Get off at Shibuya Station. KDS is approx.
  10 min. on foot from the Hachiko exit.

* JR: Yamanote Line
 ⇒Get off at Harajuku Station. KDS is approx.
  7 min. on foot from the Omotesando exit.

* Tokyo Metro (subway): Chiyoda Line
 ⇒Get off at Meiji-jingumae Station. KDS is approx.
  7 min. on foot from exit 1.